رئیس جمهوری کره جنوبی تجهیز ارتش به پهپادهای پیشرفته را خواستار شد


تهران- ایرنا- یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه شنبه در پی مطرح شدن ادعای پرواز پنج فروند پهپاد کره شمالی در مرز تنش آلود مشترک، تقویت نیروهای دفاع هوایی و مجهز شدن ارتش کشورش به پهپادهای بسیار پیشرفته پنهان از دید رادار را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981638/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1