در رزمایش چین در آب‌های جزیره تایوان چه گذشت؟


تهران- ایرنا- با شدت گرفتن تنش‌ها بر سر دیدار تحریک‌آمیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با رئیس‌ حکومت تایوان و آغاز رزمایش نظامی چین در آب‌های اطراف جزیره تایوان و شبیه سازی حملات گسترده به اهدافی حساس در نقاط مختلف این جزیره نگرانی ها مربوط به امنیت این شبه جزیره با افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079665/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA