درخواست ژاپن از کشورهای گروه ۷ برای داشتن موضعی قوی در نشست آتی


تهران – ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در نشستی خبری در شهر واشنگتن از کشورهای گروه ۷ خواست موضع قوی نسبت به جنگ اوکراین نشان دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998724/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C