داسیلوا خواستار پایان سلطه دلار بر تجارت جهانی شد + فیلم


تهران- ایرنا- لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل با محکوم کردن نقش مرکزی دلار در تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه خواست تا ارز جایگزینی برای دلار پیدا کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082134/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85