تشخیص تغییرات کوچک در میانگین فرآیند با نمودارهای میانگین متحرک وزنی نمایی (EWMA)

تشخیص زودهنگام تغییرات کوچک در فرآیند تولید به شما امکان می دهد سریعتر واکنش نشان دهید و فرآیند را اصلاح کنید و در زمان و هزینه صرفه جویی کنید.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96857-detect-small-shifts-in-the-process-mean-with-exponentially-weighted-moving-average-ewma-charts