ترکی الفیصل: آمریکا نمی‌توانست میانجی صادقی در مذاکرات ایران و عربستان باشد


تهران- ایرنا- ترکی الفیصل رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی در گفت وگو با شبکه «فرانس ۲۴» گفت که آمریکا نمی‌توانست میانجی صادقی در مذاکرات ایران و عربستان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057728/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86