تجزیه و تحلیل فرآیند تعامل و بهبود فرآیند

عناصر اصلی از تحلیل و بررسی
عبارتند از:

  • ثبت هر مرحله از فرآیند.
  • ثبت مسافت های پیموده شده و زمان صرف شده مرتبط.
  • تعیین نوع فعالیت در حال ثبت (عملیات، سفر، تاخیر، بازرسی یا ذخیره سازی).

PDCA کامل

PDCA Complete نه تنها به شما کمک می کند تا اطلاعات تجزیه و تحلیل جریان فرآیند را دریافت و مدیریت کنید، بلکه به شما امکان می دهد فرصت های کلیدی را به سرعت به اقدامات بهبود تبدیل کنید. این قابلیت به این معنی است که شما می توانید فرآیند کسب و کار را از منظرهای مختلف بررسی کنید. سپس می توانید تمام اقدامات بهبود را با هم جمع کنید. سیستم اولویت‌بندی داخلی ما به این معنی است که می‌توانید فعالیت‌های بهبود را به مؤثرترین روش برای کسب و کار خود مدیریت کنید.

شرکت سرمایه گذاری کوچکی را برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه انجام نداد. با این حال، این شرکت ناکارآمدی های بی شماری را در این خط تحمل کرد. خوشبختانه من در نهایت توانستم با این روند درگیر شوم و به عنوان مثال رهبری کنم. تصمیم گیری بر اساس داده ها، اطلاعات و بینش.

یکی از شرکت‌هایی که قبلاً در آن کار می‌کردم، دائماً فرآیندهای تجاری خود را تغییر می‌داد. چیزی کار نمی کرد، بنابراین تغییر کرد. چند هفته بعد همین مسئله پیش آمد و شرکت تغییر دیگری را تحریک کرد. چرخه تکرار شد هر تغییر ناآگاه نیازمند زمان و تلاش بود. اما این تغییر واقعاً چالش های پیش روی کسب و کار را برطرف نکرد.

PDCA کامل یک سیستم مدیریت وظایف سازمانی با ابزارهای بهبود مستمر داخلی است. شامل پروژه ها، جلسات، ممیزی ها و موارد دیگر است.

مدیران بهبود مستمر و مدیران عملیاتی که از PDCA Complete استفاده می کنند، به طور مداوم بازخورد مثبت ارائه می کنند. یک نقطه تکرار کلیدی، نرم افزار مدیریت فرصت های بهبود را متمرکز می کند. نیاز به داشتن طرح های متعدد پروژه و گم شدن در جزئیات را از بین می برد. PDCA Complete از بخش سازمانی مراقبت می‌کند، بنابراین شما می‌توانید از بخش ساخت آن مراقبت کنید.

چند بار در جلسه ای نشسته اید که تیم در مورد بهبودهای جدی فرآیند کسب و کار بحث کرده است؟ چند بار آن جلسات فاقد محتوای واقعی بوده است؟ بهبود یک فرآیند را نمی توان از روی هوی و هوس انجام داد، باید با واقعیت ها و ارقام انجام شود. اطلاعات باعث بهبود فرآیند خوب می شود. تجزیه و تحلیل فرآیند تعامل به ارائه اطلاعات مورد نیاز کمک می کند.

بله شما آن را درست خواندید. در ابتدا کارمند متوجه شد که این بخش از فرآیند حدود 30 ثانیه طول می کشد. با این حال، در واقعیت، اگر دستور را دنبال کنید، فرآیند بیش از چهار ساعت و نیم طول کشید.

هنر یک تمرین تجزیه و تحلیل فرآیند تعامل خوب شامل ثبت تک تک مراحل یک فرآیند است.

مدیریت پروژه موفق در مورد انجام وظایف صحیح، به ترتیب صحیح، با استفاده از فرآیند مناسب است. پروژه های تیم خود را به روش صحیح انجام دهید.


راهکارهای تضمین کیفیت
رابرت بروتون
(805) 419-3344
ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیک


از این صفحه لذت می برید؟ لطفا آن را فوروارد پرداخت کنید. در اینجا نحوه …

پس از تکمیل تجزیه و تحلیل فرآیند تعامل، باید وظایفی را برای بهبود وضعیت تعیین کنید. می توانید از پروژه های PDCA Complete برای پیگیری پیشرفت ها استفاده کنید. همچنین می توانید فرم پر شده را در نرم افزار آپلود کنید.

ساخته شده توسط Quality Assurance Solutions.

PDCA کامل یک سیستم مدیریت وظایف سازمانی با ابزارهای بهبود مستمر داخلی است. شامل پروژه ها، جلسات، ممیزی ها و موارد دیگر است.

ساخته شده توسط Quality Assurance Solutions.یک الگوی تحلیل فرآیند تعامل را دانلود کنید

ساخته شده توسط Quality Assurance Solutions.

PDCA کامل

تجزیه و تحلیل فرآیند تعامل

آیا ترجیح می دهید این صفحه را با پیوند دادن به آن با دیگران به اشتراک بگذارید؟

  1. روی کد لینک HTML زیر کلیک کنید.
  2. آن را کپی و جایگذاری کنید و یادداشتی از خودتان اضافه کنید، در وبلاگ، یک صفحه وب، انجمن ها، یک نظر وبلاگ، حساب فیس بوک خود یا هر جایی که برای شخصی این صفحه ارزشمند است.


منبع: https://www.quality-assurance-solutions.com/interaction-process-analysis.html

این یک کهنه کار دنیای بهبود فرآیند است، اما ابزاری است که به نظر می رسد تا حد زیادی در خارج از جامعه بهبود فرآیند نادیده گرفته می شود. این ابزار به فرآیند و تعامل عناصر در مورد فرآیند نگاه می کند.

یکی از مؤثرترین روش‌های بهبود فرآیند، «ابزار تجزیه و تحلیل فرآیند تعامل».

روش های بهبود فرآیند خوب به معنای جمع آوری اطلاعات خوب است. این به شما امکان می دهد پیشرفت های مناسب را شناسایی کنید و تغییرات موثری ایجاد کنید. PDCA Complete یک ابزار عالی برای انجام این کار است.

PDCA کامل

PDCA کامل یک سیستم مدیریت وظایف سازمانی با ابزارهای بهبود مستمر داخلی است. شامل پروژه ها، جلسات، ممیزی ها و موارد دیگر است.

بعد از کمی توضیح تصویر واقعی این بود:

  1. پردازش ایمیل برای سفارش: 1 دقیقه.
  2. سفارش چاپ شده را از چاپگر جمع آوری می کند و در سینی در همکاران می گذارد: 2 دقیقه.
  3. تاخیر در انتظار همکار برای پردازش سفارشات روز قبل: 4.5 ساعت.

مقاله توسط Giles Johnston از Smartspeed Consulting Limited برای راهکارهای تضمین کیفیت نوشته شده است. مقاله ویرایش و ارسال شده توسط Quality Assurance Solutions