بی طرفی پاکستان خسته از جنگ در مساله اوکراین


تهران- ایرنا- بلاول بوتو زردای وزیر خارجه پاکستان در خصوص تحولات مربوط به جنگ اوکراین می گوید اسلام آباد با مردم اوکراین همدردی می کند، اما این کشور مشکلات خاص خود را دارد و نمی خواهد درگیر مشکلات دیگری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969075/%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86