برگزاری نخستین نشست ژاپن، آمریکا، تایوان و کره‌جنوبی برای زنجیره تامین تراشه


تهران- ایرنا- وزارت صنعت ژاپن اعلام کرد که نخستین نشست مقامات ارشد چهار کشور ژاپن، آمریکا، کره‌جنوبی و تایوان در مورد چارچوب جدید واشنگتن درباره کمک به ثبات در زنجیره تامین تراشه‌ها برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042452/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87