برف سنگین ۱۴ کشته در ژاپن برجای گذاشت


تهران- ایرنا- مقامات ژاپن می‌گویند، بارش سنگین برف که از روز هفدهم دسامبر تا امروز بیست‌وپنجم دسامبر (بیست‌و هشتم آذرماه تا چهارم دی‌ماه) ادامه داشته، منجر به کشته شدن ۱۴ نفر، مجروح شدن بیش از ۸۰ نفر و قطع برق ۲۰ هزار خانوار در مناطق مختلف این کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980219/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA