بازار داغ نخستین هواپیمای مسافری ساخت چین؛ هزار سفارش در سال ۲۰۲۲


تهران- ایرنا – نخستین هواپیمای تولید داخلی چین به نام C۹۱۹ که در شانگهای به زمین نشست تا پایان سال ۲۰۲۲میلادی از ۳۲ مشتری ۱ هزار و ۳۵ فروند هواپیما سفارش دریافت کرده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995699/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84