اولین کشتی تفریحی خارجی بعد از سه سال وارد ژاپن شد


تهران- ایرنا- بدنبال کاهش محدودیت‌های کنترلی کووید-۱۹ در ژاپن، اولین کشتی تفریحی خارجی بعد از سه سال امروز چهارشنبه در بندر شیزوئوکای این کشور پهلو گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044765/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B4%D8%AF