اندازه گیری دستی: همه چیز از لمس پایین می آید

بین پیشرفت‌های اندازه‌شناسی و استفاده از پیشرفت‌های صنایع دیگر، تاری وجود دارد. اما گاهی اوقات، ترکیب بهترین های هر دو جهان، محصولاتی را ایجاد می کند که استفاده از آنها برای اپراتور ساده است و در عین حال می تواند نتایج اندازه گیری بسیار پیچیده ای را ارائه دهد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97115-handheld-gaging-it-all-comes-down-to-the-touch