انتقاد شدید کره‌شمالی از نشست مشترک ژاپن و کره جنوبی/تبانی نظامی است


تهران- ایرنا – کره شمالی از نشست این هفته یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی و فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن انتقاد از آن به عنوان راهی به سوی تبانی نظامی میان دو کشور یاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107479/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C