«امنیت»؛ محور نشست وزرای امورخارجه گروه ۷


تهران- ایرنا – وزیران امورخارجه گروه ۷ از فردا یکشنبه با تمرکز بر مسائل امنیتی اروپا و منطقه هند-اقیانوسیه در ژاپن گردهم می آیند تا درباره جنگ اوکراین و افزایش تنش‌های مرتبط با چین به گفت‌وگو بپردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083580/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7