اعلام حمایت ژاپن از عضویت اتحادیه آفریقا در گروه ۲۰


تهران- ایرنا- نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد این کشور از ورود اتحادیه افریقا به گروه ۲۰ متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974243/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0