اعتراض گروه‌های مدنی ژاپنی علیه برگزاری اجلاس گروه ۷ در هیروشیما


تهران- ایرنا – صدها شهروند ژاپنی در اعتراض به برگزاری اجلاس گروه ۷ در هیروشیما به خیابان های این شهر آمدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111704/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7