استقبال از جشن نوروز در پاکستان با حضور اساتید و دانشجویان زبان فارسی+ فیلم


اسلام آباد- ایرنا- مراسم استقبال از نوروز باستانی و تبیین آیین‌های سال نو با حضور شخصیت‌های ایرانی ، اساتید و دانشجویان زبان فارسی دانشگاه «ˈنومل» در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059158/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86