استرداد آثار فرهنگی قاچاق به سرزمین مادری ضرورتی انکار ناشدنی است


تهران – ایرنا – قائم‌ مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر لزوم همکاری فعال در مبارزه قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی گفت: استرداد این آثار به سرزمین مادری و انتقال تجارب موفق کشورهای عضو «ائتلاف برای میراث‌فرهنگی آسیا» به یکدیگر ضرورتی انکار ناشدنی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091670/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C