از رکوردزنی تجارت ایران و پاکستان تا استقبال از مسیر ایران در کریدور شمال–جنوب


تهران-ایرنا- انتقاد مقام پاکستان نسبت به تعلل اسلام‌آباد در اجرای خط لوله گاز ایران، اذعان صهیونیست‌ها به هراس از تهران، رکوردزدن تجارت ایران و پاکستان، تجدید نبردها در خارطوم و استقبال از مسیرایران در کریدور شمال–جنوب در نمایشگاه مسکو مهمترین عناوین خبری بین‌الملل ایرنا در چندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088033/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1