ارتش کره جنوبی در پاسخ به تهدیدهای هسته ای کره شمالی بخش جدیدی تاسیس کرد


تهران- ایرنا – مقامات رسمی کره جنوبی امروز دوشنبه از راه اندازی بخش جدیدی برای مقابله با تهدیدهای سلاح های هسته ای و کشتارجمعی کره شمالی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986658/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C