ادغام داده های اندازه گیری QC در سیستم های تولیدی

اینترنت اشیا (IoT) و به معنای وسیع‌تر، انقلاب صنعتی چهارم (صنعت 4.0) الگوی جدید همه‌جانبه در تولید امروز است که عمیقاً بر نحوه عملکرد یا برنامه‌ریزی تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97152-integrating-qc-measurement-data-into-manufacturing-systems