اتوماسیون اندازه گیری سطح را در یک محیط تولید قابل اطمینان تر می کند

همانطور که اندازه گیری سطح به طور فزاینده ای به سمت نقطه تولید حرکت می کند، افزودن اتوماسیون به فرآیند به حداکثر رساندن بهره وری و افزایش کیفیت و کارایی ماشینکاری کمک می کند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97248-automation-makes-surface-measurement-more-reliable-in-a-production-environment