آمریکا: نیروهای چین در نزدیکی تایوان موضع گرفتند


تهران- ایرنا- ژنرال چارلز فلین رئیس نیروی زمینی فرماندهی هندوپاسفیک آمریکا گفت که چین شمار زیادی از نیروهای راکتی و تهاجم سریع راهبردی خود را در نزدیکی تایوان مستقر کرده و «موضع خطرناکی» گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042792/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF