آغاز رزمایش هوایی مشترک کره جنوبی و آمریکا


تهران- ایرنا -نیروی هوایی کره جنوبی امروز یکشنبه در آخرین عملیات بازدارندگی در برابر تهدیدهای نظامی کره شمالی از برگزاری رزمایش هوایی بزرگ مشترک کره جنوبی و آمریکا طی هفته جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084193/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7