آغاز رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی


تهران- ایرنا- آمریکا و کره جنوبی امروز دوشنبه بزرگترین رزمایش مشترک خود در پنج سال اخیر را با نام سپر آزادی آغاز می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055413/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C