آتش‌سوزی گسترده در اردوگاه پناهجویان روهینگیایی بنگلادش/تحقیقات آغاز شد


تهران- ایرنا- به دنبال وقوع آتش سوزی در اردوگاه پناهجویان روهینگیایی در جنوب شرق بنگلادش بیش از ۲ هزار سرپناه طعمه حریق شد و بیش از ۱۲ هزار پناهجو بی سرپناه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049079/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA