لوگو

مشخصات دسته بندی شده واحدهای دارای نشان استاندارد استان. لطفا تغییرات احتمالی را در گروه تلگرامی @khstandardguide ثبت نمایید و یا به ایمیل IRQC@yahoo.com ارسال فرمایید. برای حضور در صفحات آگهی کتاب نیز با شماره های 8-38648057 و فکس 38656150 تماس بگیرید.


1- انگ فلزات واوزان و مقیاسها اینجا کلیک نمایید

2- ایمنی سلامت محیط زیست و انرژی اینجا کلیک نمایید

3- برق و الکترونیک اینجا کلیک نمایید

4- بسته بندی و سلولزی اینجا کلیک نمایید

5- خودرو و نیرو محرکه اینجا کلیک نمایید

6- ساختمانی و معدنی اینجا کلیک نمایید

7- شیمیایی اینجا کلیک نمایید

8- غذایی و کشاورزی اینجا کلیک نمایید

9- مکانیک فلزشناسی اینجا کلیک نمایید

10- مهندسی پزشکی اینجا کلیک نمایید

11- نساجی و چرم اینجا کلیک نمایید

12- آزمایشگاه همکار اینجا کلیک نمایید

13- آسانسور اینجا کلیک نمایید

14- شرکتهای آموزشی همکار اینجا کلیک نمایید