CMMهای امروزی به خاطر سازگاری و سهولت استفاده معروف هستند

ماشین‌های اندازه‌گیری مختصات (CMM) می‌توانند فرآیند اندازه‌گیری را خودکار کرده و در نتیجه گلوگاه‌های بازرسی کیفیت را از بین ببرند. ابزارهای بسیار سازگار می توانند طیف گسترده ای از قطعات و مواد را اندازه گیری کنند و به سرعت با تغییرات تولید سازگار شوند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97058-todays-cmms-are-known-for-adaptability-ease-of-use