4 مرحله ساده برای ایجاد یک شبیه سازی مونت کارلو با Engage یا Workspace

در شرایطی که منابع محدود به جمع‌آوری داده‌های واقعی هستند، بسیار گران یا غیرعملی هستند، شبیه‌سازی مونت کارلو می‌تواند به پیش‌بینی نتایج و احتمالات کمک کند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96875-the-4-simple-steps-for-creating-a-monte-carlo-simulation-with-engage-or-workspace