گروسی و وزیرخارجه کره جنوبی درباره مسائل هسته‌ای آسیا و اقیانوسیه گفت و گو کردند


تهران- ایرنا- رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و پارک جین وزیر امور خارجه کره جنوبی در مورد برنامه هسته ای کره شمالی، استفاده از آب آلوده نیروگاه فوکوشیما و همچنین سایر موضوعات هسته ای منطقه گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971487/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87