کیسینجر: ما در مسیر رویارویی قدرت‌های بزرگ هستیم


تهران- ایرنا- هنری کیسینجر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا با تاکید براینکه چین و آمریکا هریک خود را متقاعد کرده‌اند که طرف مقابل یک خطر استراتژیک است، گفت: ما در مسیر رویارویی قدرت‌های بزرگ هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114403/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85