کره شمالی: آمریکا و کره جنوبی تنش‌ها را به آستانه جنگ هسته‌ای رساندند


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی کره شمالی روز پنجشنبه در گزارشی آمریکا و کره جنوبی را به تشدید تنش‌ها تا آستانه جنگ هسته‌ای متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075061/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C