چین مهمترین بازار صادراتی ایران است


بوشهر – ایرنا – رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به ارتباط ۲ کشور ایران و چین از دهه‌های پیشین گفت: در زمان حاضر چین مهمترین بازار صادراتی و مهمترین شریک وارداتی، تکنولوژی و متحد سیاسی ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096557/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA