چین خواستار توضیح آمریکا در خصوص فعالیت‌های بیولوژیک نظامی در کشورهای دیگر شد


تهران-ایرنا- وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت که پکن از آمریکا خواسته است که فعالیت‌های بیولوژیک نظامی خود را در کشورهای دیگر توضیح دهد و به تعهدات بین المللی در این زمینه عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081054/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1