چین؛ پیشتاز در صنعت تولید باتری لیتیوم در جهان


تهران- ایرنا- داده های رسمی منتشر شده از سوی چین نشان می دهد صنعت تولید باتری لیتیوم چین در سال ۲۰۲۲ رشد سریعی را تجربه کرده است؛ صنعتی که شاید مهم ترین و پایه و اساس صنعت جدید تولید خودروهای برقی در جهان و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و آلاینده محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042090/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86