چهار نفر در حادثه سقوط هواپیما فیلیپین کشته شدند


تهران- ایرنا- بنابر اعلام امدادگران فیلیپینی، دست کم چهار تن از جمله دو استرالیایی در حادثه سقوط هواپیمایی کوچک جان خود را از دست داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038275/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF