وزیر خارجه چین: مذاکره تنها راه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است


تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه چین روز پنجشنبه ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری با جامعه بین المللی برای حل بحران اوکراین، تاکید کرد که این مناقشه باید بر سر میز مذاکره حل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094729/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86