همسویی اسلام‌آباد-پکن برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای


اسلام‌آباد- ایرنا- فرماندهان ارتش چین و پاکستان با اعلام تعهد متقابل برای گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی میان دو کشور، حفظ صلح و ثبات در منطقه را مطالبه کردند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85093212/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C