نخست‌وزیر هند: سازمان ملل نیازمند اصلاحات است


تهران – ایرنا – نارندرا مودی، نخست وزیر هند با بیان اینکه سازمان ملل منعکس کننده واقعیت های کنونی جهان نیست، تاکید کرد: این سازمان نیازمند اصلاحات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118116/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA