موتورهای Roush Yates ثانیه حرکت برای جمع آوری خودکار داده ها

زمانی که RYE راه‌هایی را برای بهبود دقت، یکپارچگی و توان عملیاتی داده‌های اندازه‌گیری دقیق خود کاوش کرد، تصمیم برای استقرار DataSure® 4.0، آخرین راه‌حل کسب اطلاعات صنعت که توسط LS Starrett Co. of Athol، MA، توسعه یافته بود، به نتیجه رسید. آن – ثانیه.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97106-roush-yates-engines-seconds-the-motion-for-automated-data-acquisition