معرفی AS1-XL: اسکنر لیزری در مقیاس بزرگ که برای سرعت، دقت و تطبیق پذیری ساخته شده است

AS1-XL برای مقابله با چالش اسکن قطعات بزرگ با کارایی و سرعت بی نظیر ساخته شده است.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97434-introducing-the-as1-xl-the-large-scale-laser-scanner-thats-built-for-speed-accuracy-and-versatility