مدودف: نخست وزیر ژاپن به قربانیان بمباران هسته‌ای کشورش خیانت می‌کند


تهران- ایرنا- دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت فدراسیون روسیه روز شنبه نخست وزیر ژاپن را خدمتکار آمریکا خواند و افزود: وی به یاد و خاطره صدها هزار قربانی بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی خیانت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998277/%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%81-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA