محکومیت آنگ سان سوچی به ۳۳ سال زندان


تهران- ایرنا – یک منبع آگاه از اضافه شدن ۷ سال محکومیت زندان به ۲۶ سال محکومیت پیشین رهبر برکنارشده میانمار به دلیل ۵ مورد فساد در پرونده وی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984551/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86