عناوین روزنامه‌های جهان؛ کمک‌های سازمان ملل با تاخیر به سوریه رسید


تهران-ایرنا- کمک‌های سازمان ملل با تاخیر به سوریه رسید، «اف بی آی» دانشگاه «دلاویر» را برای یافتن اسناد بایدن مورد بازرسی قرار داد و پارلمان اسرائیل طرح سلب تابعیت «مهاجمان» عرب -اسرائیلی را تصویب کرد، از  جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز پنج­شنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032786/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87