عناوین روزنامه‌های جهان؛ عربستان: به دنبال تولید سوخت هسته‌ای از اورانیوم داخلی هستیم


تهران-ایرنا- عربستان: به دنبال تولید سوخت هسته‌ای از اورانیوم داخلی هستیم، «بوریس جانسون» قصد دارد به اوکراین سفر کند و نگرانی آمریکا از سرنوشت تانک‌های غربی در صورت شکست کی‌یف در جنگ، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997908/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C