سفر لولا به پکن؛ ریل گذاری برای آینده روابط چین و برزیل


تهران- ایرنا – روسای جمهوری چین و برزیل در دیدار رسمی پیرامون روابط آینده دو کشور و زمینه های مشترک همکاری و سایر مسائل بین الملل به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083022/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84