زمین لرزه‌ ۶.۲ ریشتری پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام را لرزاند


تهران-ایرنا- زمین لرزه به بزرگی ۶.۲ درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بامداد سه‌شنبه شرق پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056622/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B6-%DB%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF