رئیس جمهوری چین خواستار تقویت راهبردی روابط با کره شمالی شد


تهران- ایرنا – رسانه های دولتی کره شمالی اعلام کردند که طی پیشنهاد رئیس جمهوری چین به رهبر کره شمالی، دو کشور باید هدایت راهبردی روابط دوجانبه را تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077027/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF