دقت در تمام ارتفاعات: اندازه‌گیری پرسرعت قطعات هوافضا با CMMهای طبقه فروشگاه

سازندگان قطعات هوافضا چگونه می‌توانند تقاضای قطعات و اجزای سبک، دقیق و بادوام و مقاوم در برابر دما را برآورده کنند، در حالی که الزامات نظارتی دقیق را رعایت می‌کنند؟ قطعات هوافضا با کیفیت بالا به راه حل های اندازه گیری صنعتی با کیفیت بالا نیاز دارند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97388-precision-at-all-altitudes-high-speed-measuring-of-aerospace-parts-with-shopfloor-cmms